Sprowadz-auto.pl

BG_PART

Podatek VAT za samochody sprowadzone do Polski

Zamieszczamy informację dotyczącą zasad płacenia podatku VAT za samochody używane sprowadzone z krajów Unii Europejskiej, na zasadzie wewnątrzwspólnotowego zakupu towarów. Procedurze tej podlegają nie tylko samochody, ale z racji profilu naszej strony będzie nas interesował tylko sposób płacenia podatku od sprowadzanych samochodów używanych.

Bardziej szczegółowe informacje i definicje prawne można znaleźć tutaj.

(http://ksiegowosc.infor.pl/poradniki/260,1389,Wewnatrzwspolnotowe-nabycie-a-VAT.html)

 

Samochód używany, który został sprowadzony z terenu Unii Europejskiej do autohandlu w Polsce może podlegać szczególnej procedurze opodatkowania na podstawie faktury VAT-marża. W takim wypadku (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT) podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Sprzedawca odprowadza zatem tylko podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT-u z faktur zakupu. W myśl Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 03.03.2008 r. nr ILPP1/443-461/07-2/BD (http://www.podatki.egospodarka.pl/29130,Samochody-uzywane-a-VAT-marza,1,65,1.html)

„W przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych (…) nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku”. W celu skorzystania z procedury VAT-marża, samochód musi zostać nabyty od:

  1. podatników podatku od towarów i usług, jeśli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,
  2. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, lub nie będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i ust. 5,
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w ust. 4 i ust. 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na takich zasadach.
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeśli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,

Mówiąc prościej – wyobraźmy sobie taką sytuację. Firma, której przysługuje możliwość płacenia podatku VAT-marża, kupuje samochód używany w jednym z krajów Unii za 2000 euro, tj. równowartość ok. 8000 złotych. Nabywca ma zapłacić na auto 15200 zł. Wysokość podatku VAT (w systemie VAT-marża) obliczamy w następujący sposób:  (15 200 zł – 8 000 = 7 200 zł * 23/123 = 1298 zł.

Pozostaw komentarz, opinie

« »
Miejsce na reklamę 1
reklama 3
reklama 4
reklama 5
reklama 6