Sprowadz-auto.pl

BG_PART

Formalności – Austria

Sprowadzenie używanego auta z Austrii wiąże się dosyć wysokimi kosztami oraz z ilością formalności. W tym kraju krótkoterminowe tablice wraz z ubezpieczeniem mogą kosztować nawet do kilkuset euro. Austriackie dokumenty rejestracyjne składają się z dwóch części. Pierwsza z nich – Zullasungsbescheinigung Teil I jest odpowiednikiem naszego dowodu rejestracyjnego. Zawiera podstawowe dane o pojeździe i właścicielu.

Druga część – Zullasungbescheinigung Teil II to coś podobnego do naszej karty pojazdu, przechowywany jest w domu, a należy go okazywać tylko gdy zachodzi potrzeba naniesienia zmian. Do Teil II przynależy dokument zwany Typenschein, czyli wyciąg ze świadectwa homologacji. Te wszystkie dokumenty musimy otrzymać, gdy kupimy samochód w Austrii i zamierzamy go potem na nowo zarejestrować.

Formalności związane z zakupem samochodu w Austrii wyglądają podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej. Jeśli zamierzamy sprowadzić auto na lawecie podstawą zakupu auta jest umowa kupna-sprzedaży lub faktura, potem należy wyrejestrować pojazd. I to są wszystkie formalności. Jeśli chcemy wrócić do kraju „na kołach”, wiąże się to z większą trudnością. Do tego celu służą tzw. zielone tablice (Überstellungskennzeichen), które są ważne od 3 do 21 dni. Można je dostać tylko na pojazdy, które mają ważny przegląd techniczny. W tym przypadku wydawany jest nowy dowód rejestracyjny (tylko Teil I) wystawiany na nowego właściciela. Problemem są koszty tych tablic, które wynoszą ok. 175 Euro, a do tego dochodzi droga i obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa, co w sumie zamyka się kwotą rzędu 300-400 Euro. Dla porównania, w Niemczech takie tablice wraz z ubezpieczeniem można kupić już za około 100-150 Euro.

Wiele osób sprowadzających auta radzi sobie w ten sposób, że w porozumieniu z austriackimi handlarzami, przejezdża się do Polski na firmowych tablicach próbnych należących do handlarzy (Probefahrtkennzeichen). Dodatkowym atutem tych tablic jest to, że w tym przypadku pojazd nie musi mieć ważnego badania technicznego. Probefahrtkennzeichen w Austrii mogą wykupić tylko firmy, nie są dostępne dla osób prywatnych.

Austriackie wydziały komunikacji to Zulassungstelle. Można tam dokonać wszystkich formalności związanych z wymeldowaniem pojazdu, zakupem tablic i ubezpieczenia.

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury informuje, że certyfikaty włoskie oraz austriackie dokumenty „Typenshein” mogą być uznawane przy rejestracji w Polsce pojazdu sprowadzonego z Włoch i Austrii.

Ministerstwo Infrastruktury otrzymało również informację z Ambasady Austriackiej oraz z Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii w Austrii wyjaśnienia na temat istniejących tam procedur wyrejestrowywania pojazdów przeznaczonych na eksport. Administracja austriacka również przyznaje o konieczność dostosowania ich wymagań do w/w Dyrektywy 1999/37/EC. Aktualnie w obowiązującej w Austrii procedurze wywozu pojazdu do innego państwa wyrejestrowanie pojazdu wpisywane jest w dokumencie zwanym „Typenshein” (karta pojazdu), który według ich prawa, uprawnia również do poruszania się w ruchu drogowym. Wyrejestrowania pojazdu dokonuje się w Punkcie ds. Rejestracji Pojazdów.

Strona polska prowadzi również prace legislacyjne, dzięki którym możliwe będzie przerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium innego państwa członkowskiego na podstawie dowodu rejestracyjnego.

Pozostaw komentarz, opinie

« »
Miejsce na reklamę 1
reklama 3
reklama 4
reklama 5
reklama 6