Sprowadz-auto.pl

BG_PART

Formalności – Anglia

Na naszej stronie przedstawiamy krótką i rzeczową informację jak krok po kroku zarejestrować auto sprowadzone z zagranicy. Aby bez problemu zarejestrować w Polsce samochód sprowadzony z Anglii, należy zgromadzić komplet odpowiednich dokumentów
i przejść wszystkie konieczne procedury.

Kupując samochód w Anglii należy, po pierwsze, wypełnić część dokumentu logbook lub V5C (angielskiego dowodu rejestracyjnego) przeznaczoną dla nabywcy, która następnie powinna zostać wysłana do angielskiego urzędu zajmującego się rejestracją pojazdów (DVLA – Driver and Vehicle Licensing Agency).  Nowy dowód rejestracyjny zostanie wysłany pocztą (zwykły list bez potwierdzenia odbioru) pod podany adres. Można również poprosić sprzedającego o przekazanie wam dowodu rejestracyjnego auta, zaznaczając, że pojazd będzie rejestrowany w Polsce. W takim wypadku pomija się DVLA, należy jednak pamiętać aby sporządzić umowę dwujęzyczną kupna-sprzedaży, która będzie niezbędna podczas rejestracji auta. Przy zakupie pojazdu w Polsce powinno się otrzymać zarówno V5C oraz dwujęzyczną umowę kupna sprzedaży (jeżeli sprzedający jest Anglikiem).

Kolejnym krokiem po zakupie samochodu jest jego wyrejestrowanie w Anglii. Jeżeli auto jest zarejestrowane na nas należy wypełnić (data i podpis) rubrykę  nr. 11 logbook’a,
a następnie wysłać na podany na odwrocie adres.

Sprowadzić nasze nowe auto do Polski można na dwa sposoby:

  • Na kołach – tzn. prowadząc samemu. W tym wypadku samochód powinien posiadać komplet dokumentów, pozwalający mu na poruszanie się po drogach Anglii, tj. MOT (zaświadczenie o ważnym przeglądzie technicznym) a także opłacony podatek drogowy TAX (można go wykupić na poczcie lub w urzędzie państwowym – ok. 100 funtów rocznie). Ubezpieczeniu w Anglii podlega kierowca a nie samochód, więc za kierownicą może znajdować się ubezpieczony kierowca.
  • Za pomocą firmy transportowej. W tym wypadku sprowadzany samochód jest przewożony na autotransporterze. Jest to wariant łatwiejszy i mniej czasochłonny ponieważ nie ma potrzeby gromadzenia wszystkich wymienionych wyżej dokumentów.

Jeśli samochód został zakupiony w Polsce to problem transportu znika, należy jednak pamiętać, że aby poruszać się po polskich drogach pojazd powinien mieć ważne ubezpieczenie. Niezwykle ciężko jest ubezpieczyć samochód z kierownicą po prawej stronie, więc najlepiej udać się do ubezpieczalni już po przełożeniu kierownicy, co jest konieczne także żeby zarejestrować pojazd (rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie jest  możliwa tylko w wypadku uzyskania pozwolenia  ministra infrastruktury).

Następnym krokiem jest wizyta w Urzędzie Celnym i opłacenie podatku akcyzowego, na co mamy 30 dni od momentu zdeklarowania przywozu pojazdu, co powinno nastąpić nie później niż 14 dni od przekroczenia granicy Polski. Obowiązują dwie stawki akcyzy:

  • 3,1% – samochody o pojemności silnika do 2000cm3
  • 18,6% – samochody o pojemności silnika większej niż 2000cm3

Jeżeli posiadamy umowę kupna sprzedaży to stawkę akcyzy oblicza się od podanej w niej ceny (jeżeli nie odbiega ona o więcej niż 30% od cennika Urzędu Celnego – Eurotax, w innym wypadku urzędnicy sami obliczają wartość pojazdu i wysokość podatku akcyzowego).
Zaraz potem należy udać się do Urzędu Skarbowego gdzie wypełniamy formularz VAT-24 aby uzyskać zwolnienie z podatku od towarów i usług (z tytułu przywozu pojazdu z innego państwa). Po tygodniu otrzymujemy dokument potwierdzający.

Na koniec udajemy się do Urzędu Komunikacji, gdzie należy przedstawić ważne OC naszego samochodu i uiścić następujące opłaty:

  • Opłata ekologiczna – 500zł
  • Opłata na rzecz miasta – 170zł
  • Opłata za wydanie nowych tablic rejestracyjnych – 270zł

Wykaz dokumentów potrzebnych do zarejestrowania sprowadzonego z Anglii samochodu:

1. Angielski Dowód rejestracyjny – V5
2. Umowa kupna-sprzedaży
3. Tłumaczenia
4. Opłacony Vat 24
5. Opłacona Akcyza
6. Opinię rzeczoznawcy PZMot – potwierdzającą , że auto spełnia polskie przepisy
7. Pełny przegląd techniczny auta – z zaznaczeniem, że spełnia polskie przepisy
8. Tablice rejestracyjne
9. Ważne ubezpieczenie
10. Wypełniony wniosek do rejestracji

Angielski dowód rejestracyjny:

 

 

 

 

 

Umowa kupna polsko – angielska:

 

 

 

 

 

Nowy logbook:


 

 

 

 

Stary logbook:

 

Pozostaw komentarz, opinie

« »
Miejsce na reklamę 1
reklama 3
reklama 4
reklama 5
reklama 6